Studentská 6, Ústí nad Labem
reditelka@mspisnicka.cz
+ 420 475 507 090

Třída Broučci

Broučci

Třída Broučků byla otevřena pro děti mladší 3 let. Tato třída slouží jako "příprava" na vstup do předškolního vzdělávání. Děti se zde učí základním návykům. Naučí se zvládat osobní hygienu, sebeobsluhu, jednoduché básničky a písničky. Vybavení třídy, hračky i didaktické pomůcky jsou přizpůsobeny nejmenším dětem. Dětem se v této třídě věnují dvě paní učitelky a také chůva, která s nejmladšími dětmi učitelkám pomáhá.