Studentská 6, Ústí nad Labem
reditelka@mspisnicka.cz
+ 420 475 507 090

Třída Broučci

Broučci

Třída Broučci je otevřena pro děti mladší 3 let. Tato poskytuje přípravu na vstup do předškolního vzdělávání. Děti se zde učí základním návykům a sociálním dovednostem. Naučí se pod vedením paní učitelek a chůvy zvládat osobní hygienu a sebeobsluhu, a také odloučení od rodičů a domova. Seznamují se s novým prostředím, s dospělými a dětskými kamarády, učí se společným hrám. Ve výchovně vzdělávacím procesu učitelky uplatňují individuální přístup a pravidelně zařazují prožitkové učení a pokusy.