Studentská 6, Ústí nad Labem
reditelka@mspisnicka.cz
+ 420 475 507 090

Třída Gumídci

Gumídci

Do  třídy Gumídků jsou zařazovány děti z více věkových kategorií. Třída je nadstandardně vybavená tělovýchovným nářadím a náčiním a její uspořádání vyhovuje pohybovým a sportovním aktivitám.  Ve výchovně vzdělávacím procesu učitelky uplatňují individuální přístup a pravidelně zařazují prožitkové učení, pokusy a projektové dny. Ve třídě je nainstalovaná interaktivní tabule s dostatečnou nabídkou plnohodnotných dětských programů, které rozvíjí znalosti a  dovednosti předškolních dětí.