Studentská 6, Ústí nad Labem
reditelka@mspisnicka.cz
+ 420 475 507 090

Třída Gumídci

Gumídci

Do třídy Gumídků jsou také zařazovány děti ve věku 3-5 let. Třída Gumídků je rovněž vybavená novým nábytkem a je nadstandardně vybavená tělovýchovným nářadím a náčiním. Mezi oblíbené aktivity dětí patří skákání na trampolíně, hra s padákem, chůze na chůdách, lezení po „říčních kamenech“, florball, fotbálek, zdolávání překážek a spousta dalších činností. Děti z této třídy ale také umí namalovat hezký obrázek, zazpívat písničku, zatancovat taneček nebo si povídat s pani učitelkou o světě kolem nás. Učí se hrou u interaktivní tabule, kde řeší různé logické úkoly k probíranému tématu měsíce.