Studentská 6, Ústí nad Labem
reditelka@mspisnicka.cz
+ 420 475 507 090

Aktuální informace

JÍDELNÍČEK:

jídelníček od 25. 9. do 29. 9. 2023

infomace pro rodiče:

Úhrada stravného a školného na říjen 2023: 

Úhrada převodním příkezem do banky se splatností 2. října 2023
v hotovosti v kanceláři školy v pondělí 9. října 6,30 - 14,30 hodin 
výše částky k úhradě budou na nástěnkách jednotlivých tříd od 2. října 2023

Upřednostňujeme platby na bankovní účet mateřské školy, číslo účtu: 91 51 83 343 / 0300 ČSOB

při platbách převodním příkazem není důležitý variabilní symbol, ale jméno a třída dítěte, za které je platba poslána

Dotazy ohledně výše stravného a školného výhradně na e mailu: marcela.lisakova@mspisnicka.cz

Od 1. září 2023 se na školní rok 2023/2024 mění výše úplaty za předškolní vzdělávání na částku 600,-Kč.  Sledujte nástěnky u tříd.

termíny úhrad stravného a školného na další šk.rok

 

 

 

 

 

Vzdělávací program

Dětský svět s Písničkou

O naší školce

Logo školkyMateřská škola Písnička byla zprovozněna v květnu 1984 jako společné zařízení mateřské školy a jeslí, které byly v roce 1991 zrušeny. V současné době je naše mateřská škola čtyřtřídní s kapacitou 110 dětí. Budova mateřské školy je situovaná v klidné části Neštěmic, mimo hlavní komunikace. Škola je obklopena rozsáhlou zahradou plnou vzrostlých jehličnanů. Je vybavena horolezeckou stěnou, kolotočem, klouzačkou, houpačkami a průlezkami. Děti ji celoročně využívají ke svým hrám. Mateřská škola Písnička sídlí v budově panelového typu. Je rozdělena do tří pavilonů. Na jednotlivých pavilonech jsou umístěny vždy dvě třídy v přízemí a poschodí. Uprostřed pavilonů se nachází hospodářská část mateřské školy. Mateřská škola má dostatečné prostory a její uspořádání vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí.

Zápis dětí do školky

Naše třídy

Děti jsou umístěny ve 4 třídách. V pavilonu A v přízemí se nachází třída „Školáčci“ určená předškolním dětem, v pavilonu B třída „Broučci“ určená dětem mladším 3 let. V 1. poschodí jsou umístěny smíšené třídy. V pavilonu A třída „Pastelka“, v pavilonu B třída „Gumídci“. Ve smíšených třídách se setkávají děti všech věkových skupin. Nespornou výhodou smíšených tříd je rozvoj sociálních vztahů dětí, a upevňování harmonického soužití. S dětmi se pracuje skupinově i individuálně.

Cílem a snahou zaměstnanců naší mateřské školy je, aby se zde dítě cítilo šťastně a spokojeně a odcházelo jako samostatné, sebejisté a zdravě sebevědomé dítě.

Školáčci

V této třídě jsou umístěni pouze děti, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Školáčci

Pastelka

Do této třídy jsou zařazovány děti věkových kategorií 3-4 roky a 4-5 let.

Pastelka

Broučci

Příprava na vstup do předškolního vzdělávání pro děti mladší 3 let.

Broučci

Gumídci

Do třídy Gumídků jsou zařazovány děti ve věku 3-5 let.

Gumídci

Kvalifikovaní pedagogové

V naší mateřské škole pracuje devět kvalifikovaných pedagogických zaměstnanců.

Kalina

Ředitelka MŠ

Iva

Učitelka

Alena

Učitelka

Dominika

Učitelka

Ilona

Učitelka

Jarmila

Učitelka

Jana

Učitelka

Tereza

Učitelka

Lenka

Učitelka