Studentská 6, Ústí nad Labem
reditelka@mspisnicka.cz
+ 420 475 507 090

Info pro rodiče

Vzdělávací program

Ať je jaro nebo zima, s naší školkou rok je prima

Obecné informace

Školní řád (platný od 1.9.2020)

Děti se zpravidla přijímají od 6,00 do 8,00 hodin, avšak je možné dítě ve vyjímečném případě po dohodě přivést kdykoliv během dne a také si dítě kdykoliv vyzvednout. Děti které odcházejí domů po obědě (ve 12.00 hodin) se ráno vždy nahlašují učitelce ve třídě zapsáním do sešitu.

Nepřítomnost dítěte omlouvejte vždy a to buď telefonicky nebo písemně e-mailem (neomluvená nepřítomnost dítěte delší než 2 týdny může být důvodem k ukončení docházky do MŠ-školský zákon).

Je zakázáno do mateřské školy přinášet předměty ohrožující zdraví nebo narušující dobré mravy a repliky zbraní.

Ve všech prostorách mateřské školy je zakázáno kouření!

Režim mateřské školy a ostatní informace jsou vyvěšeny na nástěnkách v šatnách u jednotlivých tříd.

Dítě do mateřské školy potřebuje:

 • bačkory (pantofle jsou nevhodné)
 • oblečení na vycházku (raději starší)
 • náhradní oblečení (spodní prádlo,tričko,punčocháče,ponožky)
 • pyžamo (každý pátek se vrací na vyprání domů)
 • hrneček (pitný režim)
 • balení papírových kapesníků (minimálně 1x za pololetí)
 • děti si mohou přinést vlastní hračku, neručíme za její poškození nebo ztrátu
 • do MŠ sladkosti na odměňování dětí (dobrovolné)

 

Platby

Výše plateb budou vyvěšeny v tištěné formě na nástěnkách jednotlivých tříd. Z důvodu ochrany osobních dat (GDPR) nelze bez písemného souhlasu uveřejnit výše úhrad na webových stránkách, ani tuto informaci poskytovat po telefonu a zasílat na e-mailové adresy.

Stravné

 • Dítě s celodenní docházkou ............... 33,- Kč
 • Dítě s odkladem školní docházky....... 38,- Kč
 • Dítě s polodenní docházkou................ 27,- Kč

Platba úplaty za předškolní vzdělávání (školné)

400,- Kč

Úplatu za předškolní vzdělávání neplatí rodiče za dítě, které navštěvuje poslední ročník MŠ (tj. dosáhne v době od září do srpna 6-ti let) a dále zákonní zástupci dítěte, kteří pobírají opakovaně dávky hmotné nouze, pěstounské péče, zvýšení příspěvku na péči (žádost o prominutí úplaty je k vyzvednutí u vedoucí stravovny).

Alergeny v jídelníčku