Studentská 6, Ústí nad Labem
reditelka@mspisnicka.cz
+ 420 475 507 090

Info pro rodiče

Vzdělávací program

Dětský svět s Písničkou

Obecné informace

Školní řád

Děti se zpravidla přijímají od 6,00 do 8,00 hodin, avšak je možné dítě ve vyjímečném případě po dohodě přivést kdykoliv během dne a také si dítě kdykoliv vyzvednout. Děti které odcházejí domů po obědě (ve 12.00 hodin) se ráno vždy nahlašují učitelce ve třídě zapsáním do sešitu.

Nepřítomnost dítěte omlouvejte vždy a to buď telefonicky nebo písemně e-mailem (neomluvená nepřítomnost dítěte delší než 2 týdny může být důvodem k ukončení docházky do MŠ-školský zákon).

Je zakázáno do mateřské školy přinášet předměty ohrožující zdraví nebo narušující dobré mravy a repliky zbraní.

Ve všech prostorách mateřské školy je zakázáno kouření!

Režim mateřské školy a ostatní informace jsou vyvěšeny na nástěnkách v šatnách u jednotlivých tříd.

Dítě do mateřské školy potřebuje:

  • bačkory (pantofle jsou nevhodné)
  • oblečení na vycházku (raději starší)
  • náhradní oblečení (spodní prádlo,tričko,punčocháče,ponožky)
  • pyžamo (každý pátek se vrací na vyprání domů)
  • hrneček (pitný režim)
  • balení papírových kapesníků (minimálně 1x za pololetí)
  • děti si mohou přinést vlastní hračku, neručíme za její poškození nebo ztrátu
  • do MŠ sladkosti na odměňování dětí (dobrovolné)

 

Platby

Výše plateb budou vyvěšeny v tištěné formě na nástěnkách jednotlivých tříd. Z důvodu ochrany osobních dat (GDPR) nelze bez písemného souhlasu uveřejnit výše úhrad na webových stránkách, ani tuto informaci poskytovat po telefonu a zasílat na e-mailové adresy.

Stravné

Dítě s celodenní docházkou ............... 48,- Kč
Dítě s odkladem školní docházky....... 53,- Kč
Dítě s polodenní docházkou................ 38,- Kč

Platba úplaty za předškolní vzdělávání (školné)

500,- Kč

Úplatu za předškolní vzdělávání neplatí rodiče za dítě, které navštěvuje poslední ročník MŠ (tj. dosáhne v době od září do srpna 6-ti let) a dále zákonní zástupci dítěte, kteří pobírají opakovaně dávky hmotné nouze, pěstounské péče, zvýšení příspěvku na péči (žádost o prominutí úplaty je k vyzvednutí u vedoucí stravovny).

Alergeny v jídelníčku