Studentská 6, Ústí nad Labem
reditelka@mspisnicka.cz
+ 420 475 507 090

Třída Pastelka

Pastelka

Do třídy Pastelka jsou zařazovány děti věkových kategorií 3-4 roky a 4-5 let. Třída Pastelka má nadstandardně vybavený výtvarný ateliér. K našemu tvoření využíváme rozličné materiály, hlavně přírodní, malujeme, kreslíme, modelujeme, tiskáme, vyrábíme dekorace, skládáme z papíru a děláme spousta dalších zajímavých věcí. Když netvoříme, rádi si zacvičíme nebo zazpíváme za doprovodu klavíru, kytary, ukulele nebo rytmických nástrojů. Pozorujeme přírodu, svět kolem nás. Využíváme interaktivní programy na PC upraveném pro děti předškolního věku.