Studentská 6, Ústí nad Labem
reditelka@mspisnicka.cz
+ 420 475 507 090

Třída Pastelka

Pastelka

Do třídy Pastelka jsou zařazovány děti z více věkových kategorií. Třída má nadstandardně vybavený výtvarný ateliér. V této třídě se  k rozvoji výtvarných a pracovních dovedností využívají  rozličné materiály, ze kterých vzniká spousta zajímavých výrobků. Ve výchovně vzdělávacím procesu učitelky uplatňují individuální přístup a pravidelně zařazují prožitkové učení, pokusy a projektové dny. Nově  se děti učí na programu v tabletu určeným pro předškolní děti, který pomáhá rozvíjet jejich znalosti schopnosti.