Studentská 6, Ústí nad Labem
reditelka@mspisnicka.cz
+ 420 475 507 090

Třída Školáčci

Školáčci

V této třídě jsou umístěni pouze děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. V této třídě je hlavním cílem vybavit děti znalostmi, dovednostmi a informacemi tak, aby co nejlépe zvládly nástup do základní školy. Třída je vybavená novým dětským nábytkem. Do nadstandardního vybavení patří dřevěný domeček, který děti často využívají při svých hrách. Třída je vybavena interaktivní tabulí. Děti téměř každý den poznávají něco nového. Pracují s různými výtvarnými materiály, přírodninami, často a rády zpívají za doprovodu klavíru a rytmických nástrojů nebo se věnují pohybovým a poznávacím aktivitám. Do výchovně vzdělávacího procesu učitelky pravidelně zařazují i prožitkové učení.