Studentská 6, Ústí nad Labem
reditelka@mspisnicka.cz
+ 420 475 507 090

Třída Školáčci

Školáčci

V této třídě jsou umístěny pouze děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. Hlavním cílem je vybavit děti znalostmi, dovednostmi a informacemi tak, aby co nejlépe zvládly nástup do základní školy. Třída je nově vybavená robotickými hračkami a pomůckami. Do nadstandardního vybavení patří dřevěný domeček, který děti často a rády využívají při svých hrách. Třída je vybavena interaktivní tabulí a PC, který je přizpůsoben předškolním dětem. Děti každý den poznávají něco nového. Pracují s různým výtvarným materiálem, přírodninami, často a rády zpívají za doprovodu klavíru, kytary a rytmických nástrojů, nebo se věnují pohybovým a poznávacím aktivitám.  Ve výchovně vzdělávacím procesu učitelky uplatňují individuální přístup a pravidelně zařazují prožitkové učení, pokusy a projektové dny. Děti také rády procvičují grafomotoriku na tabulkách upravených pro potřeby předškolních dětí.