Studentská 6, Ústí nad Labem
reditelka@mspisnicka.cz
+ 420 475 507 090

Aktuální informace


 

Tablo letošních předškoláků je vystaveno ve vitríně na budově ÚMO Neštěmice


 

 od 22. července do 30. srpna 2024 bude provoz mateřské školy přerušen


organizace školního roku 2023- 2024


JÍDELNÍČEK: jídelníček od 24. 6. do 28. 6. 2024

Úhrada stravného a školného na červenec : 

platby  převodním příkazem do banky se splatností 26. června 2024
v hotovosti v kanceláři školky  26. června 2024 od 6,30 do 12,30 hodin
Upřednostňujeme platby na bankovní účet mateřské školy, číslo účtu: 91 51 83 343 / 0300 ČSOB
při platbách převodním příkazem není důležitý variabilní symbol, ale jméno a třída dítěte, za které je platba poslána
Dotazy ohledně výše stravného a školného výhradně na e mailu: marcela.lisakova@mspisnicka.cz

POZOR : změny v podmínkách placení školného (úplaty za předškolní vzdělávání)

změny v podmínkách úhrady školkovného

Vzdělávací program

Dětský svět s Písničkou

O naší školce

Logo školkyMateřská škola Písnička byla zprovozněna v květnu 1984 jako společné zařízení mateřské školy a jeslí, které byly v roce 1991 zrušeny. V současné době je naše mateřská škola čtyřtřídní s kapacitou 110 dětí. Budova mateřské školy je situovaná v klidné části Neštěmic, mimo hlavní komunikace. Škola je obklopena rozsáhlou zahradou plnou vzrostlých jehličnanů. Je vybavena horolezeckou stěnou, kolotočem, klouzačkou, houpačkami a průlezkami. Děti ji celoročně využívají ke svým hrám. Mateřská škola Písnička sídlí v budově panelového typu. Je rozdělena do tří pavilonů. Na jednotlivých pavilonech jsou umístěny vždy dvě třídy v přízemí a poschodí. Uprostřed pavilonů se nachází hospodářská část mateřské školy. Mateřská škola má dostatečné prostory a její uspořádání vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí.

Zápis dětí do školky

Naše třídy

Děti jsou umístěny ve 4 třídách. V pavilonu A v přízemí se nachází třída „Školáčci“ určená předškolním dětem, v pavilonu B třída „Broučci“ určená dětem mladším 3 let. V 1. poschodí jsou umístěny smíšené třídy. V pavilonu A třída „Pastelka“, v pavilonu B třída „Gumídci“. Ve smíšených třídách se setkávají děti všech věkových skupin. Nespornou výhodou smíšených tříd je rozvoj sociálních vztahů dětí, a upevňování harmonického soužití. S dětmi se pracuje skupinově i individuálně.

Cílem a snahou zaměstnanců naší mateřské školy je, aby se zde dítě cítilo šťastně a spokojeně a odcházelo jako samostatné, sebejisté a zdravě sebevědomé dítě.

Školáčci

V této třídě jsou umístěni pouze děti, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Školáčci

Pastelka

Do této třídy jsou zařazovány děti věkových kategorií 3-4 roky a 4-5 let.

Pastelka

Broučci

Příprava na vstup do předškolního vzdělávání pro děti mladší 3 let.

Broučci

Gumídci

Do třídy Gumídků jsou zařazovány děti ve věku 3-5 let.

Gumídci

Kvalifikovaní pedagogové

V naší mateřské škole pracuje devět kvalifikovaných pedagogických zaměstnanců.

Kalina

Ředitelka MŠ

Iva

Učitelka

Alena

Učitelka

Dominika

Učitelka

Ilona

Učitelka

Jarmila

Učitelka

Jana

Učitelka

Tereza

Učitelka

Lenka

Učitelka