Studentská 6, Ústí nad Labem
reditelka@mspisnicka.cz
+ 420 475 507 090

Aktuální informace

 

Vstup osob do budovy POUZE se zakrytými ústy a nosem.

probíhá prázdninový provoz, v této době je otevřena  na každém pavilonu pouze jedna třída ( Pastelky a Gumídci)

v době letních prázdniny bude mateřská škola  uzavřena od 26. července do 31. srpna 2021

Jídelníček

jídelníček od 12. 7. do 16. 7.

informace pro rodiče

Stravné a školné na červenec 2021 uhraďte do 2. července 2021 na účet mateřské školy, výše částek bude v předstihu na nástěnkách jednotlivých tříd. Školné ve výši 400,-Kč hradí všechny děti i v případě, že nebudou docházet do MŠ v červenci. 

Ve výjimečných případech v HOTOVOSTI v pátek 2. července od 6,30 do 10,00 hod. a nebo

ve středu 7. července 2021 mezi 6,30 - 12,00  hodin 

Pokud chcete zaslat e-mail s částkou, napište na marcela.lisakova@mspisnicka.cz a obratem Vám odepíši, děkuji za pochopení.

V součastné době upřednostňujeme platby na bankovní účet mateřské školy se splatností  2. července 2021

 bez úhrady stravného a školného nebudou děti do MŠ v měsíci červenec přijati

číslo účtu: 91 51 83 343 / 0300 ČSOB

Dotazy ohledně výše stravného a školného výhradně na e mailu: marcela.lisakova@mspisnicka.cz.

zvýšení cen stravného od 1. září 2021

 

 

 

Vzdělávací program

Ať je jaro nebo zima, s naší školkou rok je prima

O naší školce

Logo školkyMateřská škola Písnička byla zprovozněna v květnu 1984 jako společné zařízení mateřské školy a jeslí, které byly v roce 1991 zrušeny. V současné době je naše mateřská škola čtyřtřídní s kapacitou 110 dětí. Budova mateřské školy je situovaná v klidné části Neštěmic, mimo hlavní komunikace. Škola je obklopena rozsáhlou zahradou plnou vzrostlých jehličnanů. Je vybavena horolezeckou stěnou, kolotočem, klouzačkou, houpačkami a průlezkami. Děti ji celoročně využívají ke svým hrám. Mateřská škola Písnička sídlí v budově panelového typu. Je rozdělena do tří pavilonů. Na jednotlivých pavilonech jsou umístěny vždy dvě třídy v přízemí a poschodí. Uprostřed pavilonů se nachází hospodářská část mateřské školy. Mateřská škola má dostatečné prostory a její uspořádání vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí.

Zápis dětí do školky

Naše třídy

Děti jsou umístěny ve 4 třídách. V pavilonu A v přízemí se nachází třída „Školáčci“ určená předškolním dětem, v pavilonu B třída „Broučci“ určená dětem mladším 3 let. V 1. poschodí jsou umístěny smíšené třídy. V pavilonu A třída „Pastelka“, v pavilonu B třída „Gumídci“. Ve smíšených třídách se setkávají děti všech věkových skupin. Nespornou výhodou smíšených tříd je rozvoj sociálních vztahů dětí, a upevňování harmonického soužití. S dětmi se pracuje skupinově i individuálně.

Cílem a snahou zaměstnanců naší mateřské školy je, aby se zde dítě cítilo šťastně a spokojeně a odcházelo jako samostatné, sebejisté a zdravě sebevědomé dítě.

Školáčci

V této třídě jsou umístěni pouze děti, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Školáčci

Pastelka

Do této třídy jsou zařazovány děti věkových kategorií 3-4 roky a 4-5 let.

Pastelka

Broučci

Příprava na vstup do předškolního vzdělávání pro děti mladší 3 let.

Broučci

Gumídci

Do třídy Gumídků jsou zařazovány děti ve věku 3-5 let.

Gumídci

Kvalifikovaní pedagogové

V naší mateřské škole pracuje devět kvalifikovaných pedagogických zaměstnanců.

Kalina

Ředitelka MŠ

Iva

Učitelka

Alena

Učitelka

Dominika

Učitelka

Ilona

Učitelka

Soňa

Učitelka

Jarmila

Učitelka

Michaela

Učitelka

Jana

Učitelka

Dana

Učitelka