Studentská 6, Ústí nad Labem
reditelka@mspisnicka.cz
+ 420 475 507 090

Dokumenty

Úřední deska

školní rok začíná v úterý 1. září 2020 a končí v úterý 31. srpna 2021

provozní podmínky pro docházku dětí a jejich doprovod nezměněny

v době vánočních prázdnin bude mateřská škola uzavřena od středy 23. 12. do neděle 3. 1. 2021

 

Povinně zveřejňované informace

Název

Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Statutární město Ústí nad Labem. MŠ je zřízena jako příspěvková organizace, jedná se o mateřskou školu se školní jídelnou – viz Zřizovací listina.

Organizační struktura

Počet zaměstnanců: 17, počet dětí na škole: 89 (4 třídy, z toho jedna třída se sníženým počtem dětí mladších 3 let).

Kontaktní spojení

 • Statutární zástupce MŠ: Bc. Kalina Grusová ředitelka
 • Kontaktní poštovní adresa: Studentská 6, 403 31 Ústí nad Labem
 • Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Studentská 6, 403 31 Ústí nad Labem
 • Úřední hodiny: ve všedních dnech zpravidla 10:00 – 13:00 hodin nebo dle domluvy
 • Telefonní čísla: 475 507 090 – vedoucí stravovny (spojovatelka), 736 633 305 - ředitelka, 603 288 576 – zástupkyně ředitelky
 • Adresa internetové stránky: www.mspisnicka.cz
 • Adresa e-podatelny: reditelka@mspisnicka.cz
 • Další elektronické adresy: ilona.strohova@mspisnicka.cz (zástupkyně ředitelky)
 • Případné platby lze poukázat na účet školy zřízený u ČSOB číslo: 915183343/0300
 • IČO: 70 20 10 21
 • DIČ: CZ 702 01 021

Dokumenty

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s názvem: „Ať je jaro nebo zima, s naší školkou je nám prima“.

Seznam směrnic: Směrnice jsou v listinné podobě k nahlédnutí u ředitelky MŠ.

Rozpočet školy: Provozní rozpočet školy stanovuje zřizovatel, rozpočet na platy zaměstnanců poskytuje stát.

Žádosti o informace

Informace lze získat ústně nebo písemně, nebo na e-mailu školy: reditelka@mspisnicka.

Příjem žádostí a dalších podání

Lze podávat ústně do protokolu nebo písemně prostřednictvím ředitelky mateřské školy v kontaktním místě Studentská 6, 403 31 Ústí nad Labem, nebo na e-mailu školy: reditelka@mspisnicka.cz.

Opravné prostředky

Lze podat písemně do 30 dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitelky mateřské školy na adrese Studentská 6, 403 31 Ústí nad Labem.

Žádost o poskytnutí informace

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, Zákon č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.