Studentská 6, Ústí nad Labem
reditelka@mspisnicka.cz
+ 420 475 507 090

Zápis dětí

Co nabízíme

  • 2 věkově smíšené třídy, třída předškolních dětí a třída pro děti mladší 3 let.
  • Příjemné prostředí, vlídné klima ve třídě.
  • Práce na PC a interaktivních tabulích.
  • Individuální práce s dětmi, příprava předškoláků na vstup do ZŠ.
  • Akce MŠ - divadla, výlety, pracovní dílny s rodiči, oslava Dne dětí, noční párty, rozloučení s předškoláky, účast v projektech a soutěžích, návštěvy dopravního hřiště, zooterapie, exkurze a další.
  • Kvalifikovaný pedagogický personál.

Zápis dětí na školní rok 2023/24

Přijímací řízení ukončeno.